Killingmo næringspark felt 2 er klart for salg

Blog Single Image

Nå er infrastrukturen til Killingmo næringsparks neste trinn klart.

Området, som er kalt Killingmo, felt 2, består av 10-11 tomter, der alle tomtene er delt inn på forhånd.

– Erfaringene vi gjorde oss med felt 1, gjør at vi kjenner markedet bedre nå. Nå er vann, kloakk, strøm og bredbånd lagt ned i bakken og en vei er opparbeidet. Alt er klappet og klart, nå kan salget begynne, sier en fornøyd daglig leder Erik Bakke i Aurskog-Høland utbyggingsselskap, som kan røpe at han er i kontakt med et par interessenter allerede.

På felt 1 er åtte tomter bebygd, mens det er to tomter til salgs der ennå.

– At felt 2 er klart før alle tomtene er solgt på felt 1, er helt naturlig. Å få regulert et industrifelt er en lang prosess. Da arealplanen ble vedtatt i Aurskog-Høland kommune i 2018, var fire felt avsatt i Killingmo næringspark. Når hele parken er ferdig utviklet, vil det strekke seg fra gamle Kjellingmo stasjon helt til jordet til Christer Sveistrup, på høyde med banen i Aurskog golfpark på den andre siden av fylkesvei 170, opplyser Bakke.

– Ikke råd til noe vakuum

Planleggingen for felt 2 startet i 2020.

Tre år etterpå er det regulert ferdig og alt er banket igjennom politisk.

– Vi har ikke råd til noe vakuum i salget. Derfor handler mye om å ligge i forkant i slike prosesser. Markedet er selvfølgelig litt nede i tidene vi er inne i, men vi har trua på at det tar seg opp igjen om ikke altfor lenge. Da har vi ferdige næringstomter å tilby, enten til produksjonsbedrifter, verksteder eller lager.

– Vi er stolte over å ha økonomi til å drive på kontinuerlig i et tøft marked. Entreprenør HF Anlegg har jobbet godt og ufortrødent hele veien.

– Søkelys på lokale arbeidsplasser

De største tomtene på Killingmo, felt 2, ligger ut mot fylkesvei 170, og de aller største er satt av til produksjon og industri.

– De minste tomtene ligger i midten på feltet. Her har gründere og småbedrifter en mulighet til å starte opp. Søkelyset vårt når vi skal selge tomtene på felt 2, er at kjøperne driver firmaer som kan generere lokale arbeidsplasser.

– Siden vi ikke er en rein kommersiell aktør, vil vi også anbefale de som kjøper tomt her bærekraftige løsninger, og vi kan skilte med nærvarmeanlegg, siden strøm er en mangelvare på Romerike. På felt 2 følger det også litt strengere krav enn tidligere til grønn overflate, det vil si at det ikke kun skal være asfalt på bakken rundt byggene, avslutter Erik Bakke.

Sak Indre Akershus Blad, 27. 12.2023