Kommunen som legger til rette for næringsutvikling

Aurskog-Høland kommune har i flere politiske perioder vært kjent for å være næringsvennlig. Noen av kommunens fortrinn er:

- Egen næringsrådgiver ansatt i 100 % stilling
- Avsatte byggeklare næringstomter på flere steder i kommunen
- Tilrettelagte områder for plasskrevende næring
- AS Aurskog – Høland Utbyggingsselskap 100% eiet av kommunen
- Næringsfond til nyetablerere gjennom lokale Sparebanker
- Egen veileder og etablerertjeneste for nyetablerer
- Rask saksbehandlingstid for etablering- og byggesaker
- Nærhet til sentrale knutepunkt

Aurskog-Høland er en kommune med god plass til små, mellomstore og store plasskrevende næringer.Kommunen avsetter store områder til etablering av ny næringsvirksomhet,og arealene finner du i alle deler av kommunen. Noen av kommunens fortrinn er:

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo

Om kommunen

Aurskog-Høland er sentralt plassert på Østlandet i gamle Akershus fylkeskommune. Kommunen var den fysisk største kommunen i gamle Akershus og er grensekommune til Sverige. Kommunen er landets 8. største skogkommune og den 4. største kornkommunen i landet. Kommunen er Oslos nærmeste villmark og har svært attraktive friluftsmulighet blant annet på Mangenskogen.

Process Image

45 minutter til «alt»

Avstandene til Oslo, Gardermoen og Sverige/EU er kun 45 minutter (Det er bare 20 minutter til Lillestrøm). Sentral beliggende i Østlandsområde med gjennomfartsveier til Innlandet-Viken (nord/syd) og Oslo-Sverige (vest/øst).

Process Image

Bo og leve

Vi nærmer oss 18 000 innbyggere i kommunen og kommunen har hatt jevn vekst. Kommunesenteret Bjørkelangen har ny skole bygget i massiv tre med et av landets mest imponerende kulturskoler, kommunen har i tillegg investert i oppdatert svømmeanlegg, helsehus og skal bygge ny skole på Aursmoen.

Process Image

Næring og økonomi

Kommunen drifter økonomisk godt og har et sunt økonomisk utgangspunkt for videre vekst. Kommunen er næringsvennlig og har et eget utbyggingsselskap som bidrar til å få på plass næringseiendommer. Administrasjonen er kjent for å arbeide raskt, være løsningsorientert og har generelt svært kort saksbehandlingstid.

Process Image

Erfaring og industri

Kommunen har lang erfaring med industri og har flere historiske industritettsteder som Fosser midt i kommunen. Plaststøpingsindustrien i kommunen har utviklet seg til bedrifter som Cipax som bygger pioner-jollen, Nammo som støper øvingsammunisjon, Wavin som lager vannrør og fordrøyningsløsninger og ikke minst Think som gjør at kommunen har en unik erfaring med elbilproduksjon. Aurskog-Høland er dermed den eneste kommunen i Norge som har reell erfaring med verdikjeden som skal til for bygging av elbiler. En batterifabrikk vil være videreføring av den bransjekompetanse som ligger i kommunen.

Process Image

Boliger og utbygging

Kommunen har i tillegg en av landets raskende voksende boligutviklere Bakkegruppen AS som har hovedkontoret og en innendørs produksjonsenhet for småhus lokalisert på Aursmoen. Regionale aktører har dokumentert erfaring med utvikling av boligområder til å dekke raskt voksende behov både i Lillestrøm og Ullensaker kommune.

Høres ikke dette spennende ut?

Ta kontakt med oss for å finne ut hvilke muligheter og fordeler du får ved å flytte din næringsvirksomhet til Aurskog-Høland!

Ta kontakt