Killingmo næringspark felt 2

Blog Single Image

Med godkjent reguleringsplan starter vi umiddelbart infrastrukturarbeidene på Killingmo næringspark felt 2.

Det nye næringsområdet vil bli en forlengelse av det eksisterende felt 1, og området vil bli delt inn i ti tomter fra 3–10 daa.

Næringsparken er regulert til industri/produksjon, verksted og logistikk med tilhørende kontorplasser.

Fire av de største tomtene vil bli reservert til industri/produksjonsbedrifter.

Tomtene selges med vei, vann og avløp til tomtegrense.

Er dette av interesse så ta kontakt.

post@ahutbygging.no

+47 911 78 822
Nordveien 225,
1930 Aurskog

Oppstart Killingmo næringspark felt 2