Attraktive byggeklare næringstomter selges

Blog Single Image

Næringstomter selges i Killingmo Næringspark i Aurskog - Høland kommune

AS Aurskog - Høland Utbyggingsselskap selger ferdig fradelte næringstomter i Killingmo Næringspark.

Tomtene har størrelser fra 4 - 10 daa og har infrastruktur til tomtegrensen.

Killingmo Næringspark er regulert til produskjon/industri, verksted og logistikk/lager.

Ta kontakt for en hyggelig næringsprat eller en visning.