Område

Killingmo

Kategori

Til vurdering

Størrelse

Priser

Kommer

Killingmo Næringspark felt 3 og 4

Vi har store planer for videreutvikling av Killingmo næringspark. Felt 2 på ca. 70 daa er allerede under regulering og ytterligere utvikling av felt 3 og 4 ligger i kommuneplanen. Følg med her for oppdatert informasjon etterhvert som vi kommer lengre i prosessen.

Hvis du er ekstra nysgjerrig kan du også kontakte Erik Bakke her.

No items found.