Område

Killingmo

Kategori

Ledige tomter

Størrelse

3-10 daa

Priser

1000,- /kvm

Killingmo Næringspark felt 2

Killingmo Næringspark er et område med ferdig regulerte næringstomter med infrastruktur til tomtegrensen. Tomtene er regulert til industri, produksjon, verksted og lager. Området består totalt av 70 daa salgbart område og har en sentral beliggenhet tett inntil FV 170 med ca. 40 km til Oslo sentrum, 20 km til Lillestrøm sentrum, 15 km til Fetsund og 3 km til tettstedet Aurskog.

Salgbare tomter fra 2024

Hvis du er ekstra nysgjerrig kan du også kontakte Erik Bakke her.

No items found.